Privado: Clara Professora de teatre amb infants, atenció al públic

   

S’incorpora a l’escola com a professional l’any 2019. Du a terme els seus estudis teatrals a Tracart durant 8 anys en els que completa el recorregut de formació per a infants, formació teatral, avançada i laboratori i inicia estudis de dansa contemporània. Imparteix classes extraescolars de teatre i dansa en diferents escoles de primària. És monitora d’esplai titulada en actiu durant 5 anys i exerceix el càrrec de directora de l’equip de coordinació i administració del Centre d’Esplai la Geltrú, durant dos anys.

adminClara