FORMACIÓ TEATRAL I
El matx d’improvisació

Joves de 12 i 13 anys
Dijous de 17:30h a 20:30h

L’objectiu del curs és solidificar una base teatral basada en el joc, l’espontaneïtat, la creativitat i el treball en grup. En una edat en la que el més important és el que pensen els altres d’un mateix, ens enfrontem al repte de donar les eines necessàries per improvisar i crear del no res només amb els propis recursos i els dels companys, sense cap altre ajut i sense els artificis propis de l’espectacle.  Una posada a punt per abordar els següents anys de formació dramàtica i un gran aprenentatge per abordar el dia a dia.

Treballarem:

  • L’escalfament cos/veu, base tècnica
  • Els elements i conceptes claus de la improvisació
  • El treball de l’espontaneïtat i l’escolta escènica
  • La interpretació i construcció de personatges de ràpida implementació
  • Els girs dramàtics
  • El teatre gestual i mim per crear espais i objectes invisibles
  • Una iniciació a la dansa contemporània
  • El matx d’improvisació
  • El desenvolupament d’un diari de treball

*Durant el curs es realitzaran trobades amb altres grups de l’escola que hagin realitzat aquest curs, amb l’objectiu de jugar i competir plegats, intercanviant experiències i generant sinèrgies.

adminFormació teatral 1