Cursos per a joves

Formació teatral

Formació dirigida als joves que es situen en l’etapa de secundària i que reparteix el treball de cos i dansa, el treball de veu i cant i la interpretació en sessions setmanals de 3 hores de durada.

Més enllà d’avançar en la tècnica teatral i anar desgranant i descobrint eines, recursos i llenguatges, entenem que en l’etapa adolescent el teatre ha de ser una forma d’autoafirmació enfront l’entorn, un motor per seguir construint la identitat i un refugi on gaudir i aprendre amb llibertat entre éssers iguals. És per això que en els cursos de formació teatral per a joves posem l’èmfasi en abordar allò que és important pels joves; les seves inquietuds, pors, somnis i desitjos, i desenvolupem els objectius i continguts dels cursos tenint molt present que necessiten fer-los sentir.

El fet teatral i els seus elements. S’aprofundeix en el coneixement del nostre cos, la nostra veu i les nostres emocions en relació amb els altres. Aquest treball ens ajuda a afirmar-nos personalment i social. Progressivament s’aprofundeix en tècniques dramàtiques per potenciar l’obertura emocional, el joc teatral i la base tècnica i creativa.

Info pràctica

* Cursos regulars de 3h setmanals a partir del 12 de setembre fins a finals de juny, seguint el calendari escolar i establint un total de 120 hores lectives, incloent-hi les hores extres destinades a l’assaig i posada en escena del taller pràctic, les classes obertes i les activitats extraordinàries que s’aniran proposant al llarg del curs si s’escau.

*Al finalitzar el primer trimestre de curs oferirem una classe oberta als familiars i amics per poder conèixer com i què treballem a l’aula, i per posar en pràctica els aprenentatges s’escenificaran diferents peces de teatre, amb format i dificultat d’acord amb l’edat, que presentarem durant el darrer trimestre del curs.

*El centre proposarà la realització de tutories quan les circumstàncies ho reclamin, i també oferim aquest servei sota demanda dels familiars o tutors de l’alumne.

*Els continguts poden variar en funció de les necessitats del grup i les característiques de l’alumnat que el forma.

* L’equip de l’escola és reserva la possibilitat de introduir nous alumnes en cursos d’edats menors, sempre tenint en compte criteris pedagògics i per aconseguir millorar la seva integració en el grup i en l’itinerari formatiu.

Formació avançada

Formació de 4 hores setmanals estructurada en 3 cursos dirigida a joves d’entre 16 a 18 anys, en els que s’impartirà tècnica corporal i vocal, dansa contemporània, cant i interpretació i tastarem altres formes de fer teatre, amb l’objectiu de desenvolupar de forma activa diferents registres teatrals. Es posa èmfasi en el treball individual i de creació.

Cursos destinats als joves que vulguin seguir l’itinerari de l’escola i aprofundir en el descobriment i l’exploració d’altres llenguatges escènics, l’endinsament en la tècnica de la interpretació i el coneixement d’un mateix. La dificultat i l’exigència aniran a més, per poder donar sortida a les expectatives del propi alumnat i superar les barreres que crèiem infranquejables. Durant aquesta formació aprendrem a reconèixer els bloquejos que ens impedeixen avançar com a intèrprets, i  a partir d’aquí aprendrem a usar els recursos propis per superar-los. Tot i que aquesta formació es dirigeix a totes i tots els joves que simplement gaudeixen amb el teatre sigui quina sigui la seva vocació o el seu plantejament futur, també  esdevé una bona base pels alumnes que posteriorment vulguin cursar estudis escènics superiors.

Info pràctica

* Cursos regulars de 4h setmanals a partir del 7 de setembre fins a finals de juny, seguint el calendari escolar i establint un total de 160 hores lectives, incloent-hi les hores extres destinades a l’assaig i posada en escena del taller pràctic, les classes obertes i les activitats extraordinàries que s’aniran proposant al llarg del curs si s’escau.

*Entre el primer i segon trimestre curs oferirem una classe oberta als familiars i amics per poder conèixer com i què treballem a l’aula, i per posar en pràctica els aprenentatges s’escenificaran diferents peces de teatre, amb format i dificultat d’acord amb l’edat, que presentarem durant el darrer trimestre del curs.

*El centre proposarà la realització de tutories quan les circumstàncies ho reclamin, i també oferim aquest servei sota demanda dels familiars,tutors o el propi de l’alumne. Tanmateix, al llarg del curs es realitzaran tutories individuals per tal de contrastar amb l’alumne la seva evolució i acompanyar-lo en tot allò que calgui.

*Els continguts poden variar en funció de les necessitats del grup i les característiques de l’alumnat que el forma, fent que l’itinerari de 3 cursos s’estructuri depenent del trajecte i maduresa del grup.

*L’entrada de nous alumnes en aquesta formació dependrà d’una entrevista prèvia per valorar en quin curs situar-lo, seguint criteris tècnics i pedagògics.

adminCursos joves