Blanca Bardagil Professora de dramatúrgia, direcció i interpretació amb adults