Copia-de_-P1260338-scaled.jpg

Formació teatral 1

FORMACIÓ TEATRAL 1
El matx d’improvisació

Joves de 12 i 13 anys
Dilluns de 17:30h a 20:30h

L’objectiu del curs és solidificar una base teatral basada en el joc, l’espontaneïtat, la creativitat i el treball en grup. En una edat en la que el més important és el que pensen els altres d’un mateix, ens enfrontem al repte de donar les eines necessàries per improvisar i crear del no res només amb els propis recursos i els dels companys, sense cap altre ajut i sense els artificis propis de l’espectacle.  Una posada a punt per abordar els següents anys de formació dramàtica i un gran aprenentatge per abordar el dia a dia.

Treballarem:

 • L’escalfament cos/veu, base tècnica
 • Els elements i conceptes claus de la improvisació
 • El treball de l’espontaneïtat i l’escolta escènica
 • La interpretació i construcció de personatges de ràpida implementació
 • Els girs dramàtics
 • El teatre gestual i mim per crear espais i objectes invisibles
 • Una iniciació a la dansa contemporània
 • El matx d’improvisació
 • El desenvolupament d’un diari de treball

*Durant el curs es realitzaran trobades amb altres grups de l’escola que hagin realitzat aquest curs, amb l’objectiu de jugar i competir plegats, intercanviant experiències i generant sinèrgies.

adminFormació teatral 1
OKO3748-scaled.jpg

Formació teatral 2

FORMACIÓ TEATRAL 2
Implicació emocional i creació jove

Joves de 13 i 14 anys
Dijous de 17:30h a 20:30h

Curs destinat a cercar la implicació dels joves treballant sobre contextos que els siguin propers, mentre en paral·lel assentem una base tècnica de d’interpretació combinada amb eines i recursos de teatre contemporani, amb l’objectiu d’integrar les tres matèries per assolir un llenguatge més estilitzat i poètic. Per posar-ho en pràctica acabarem elaborant un taller de creació conjunta sobre una temàtica jove. Treballarem:

 • Els paràmetres bàsics de la tècnica de cos i veu
 • L’acció teatral
 • L’objectiu de personatge
 • Les estratègies
 • La implicació emocional
 • El conflicte extern
 • La progressió
 • El monòleg
 • La coralitat
 • Dansa contemporània; el cos poètic i emocional, el cor i aproximació a la dansa-teatre
 • Iniciació al cant
 • El desenvolupament d’un diari de treball
adminFormació teatral 2
OKO5043-scaled.jpg

Formació teatral 3

FORMACIÓ TEATRAL 3
Reinterpretant els clàssics

Joves de 14 i 15 anys
Dilluns de 17:30h a 20:30h

Curs vertebrat a partir de l’acostament dels textos clàssics. L’objectiu principal és que els joves es facin seu una d’aquestes obres, entenent la seva universalitat i essent capaços d’extreure’n la seva essència per dur-la al seu terreny. En la part tècnica posarem l’èmfasi en l’escalfament emocional i els recursos necessaris per a ser capaços d’abordar les grans tragèdies i comèdies que han marcat la història del teatre. treballarem:

 • Els paràmetres bàsics de la tècnica de cos i veu
 • El text clàssic, anàlisi i reescriptura
 • L’acció teatral i la paraula
 • El conflicte intern
 • El pensament i el subtext
 • La proxèmica
 • L’escalfament i obertura emocionals
 • Dansa contemporània; la relació poètica amb l’altre cos
 • Iniciació al cant
 • Iniciació a l’esgrima escènica
 • El desenvolupament d’un diari de treball
adminFormació teatral 3
OKO4635-scaled.jpg

Formació teatral 4

FORMACIÓ TEATRAL 4
Realisme contemporani

Joves de 15 i 16 anys
Dimarts de 17:15h a 20:15h

Curs en el que tractarem el teatre realista. Abordarem capes més complexes i íntimes en la construcció i interpretació de personatges, les relacions establertes en l’escena, i alhora avançant en el control i domini del nostre cos i veu com a mitjans expressius i que ens permetran acotar i expandir molt millor tot allò que vulguem expressar. Alhora, seguirem tractant temes i contextos joves, que contribueixin a la implicació i compromís dels alumnes amb la seva interpretació.

Treballarem:

 • Bases de l’entrenament actoral
 • Improvisació i implicació emocional
 • Anàlisi dramatúrgic
 • Treball actoral d’escenes realistes contemporànies
 • Tècnica vocal i cant; iniciació a la interpretació de peces solistes
 • Dansa contemporània i presència escènica
 • Iniciació a l’esgrima escènica
 • El desenvolupament d’un diari de treball
adminFormació teatral 4